Pharma Sertifikası (GDP)


İlaç ürünlerinin hemen hepsi üretim ve dağıtımın her aşamasında tamamen ısı kontrolünde olmalıdır. Yapılacak bir hata yüksek bedelli ürünlerin riske atmakla beraber halk sağlığı ve hasta güvenliğini de tehdit edecektir. Sektörün bu hassasiyetinden dolayı Thermo King tüm TK farma çözümlerini özenle tamamlamış ve ürün gamına eklemiştir.


İlaçlar için “Sağlıklı Dağıtım Uygulamaları” (GDP) nedir?
GDP kılavuzlarının amacı, iyi üretim uygulamaları ile belirlenen yüksek ürün kalitesinin; dağıtım zinciri boyunca korunmasını sağlamaktır. Bu amaç, ilaçları ve tıbbi bileşenleri almak için kullanılan nakliye araçlarının imalathanesinden, distribütörlere ve toptancılara kadar uzanır. Ayrıca hastanelere ve eczanelere uyumlu teslimatı sağlamalıdır.
Distribütörlerin, insanların kullanacağı tıbbi ürünler için; iyi dağıtım uygulamaları konusunda Avrupa Birliği yönergelerine uymaları zorunludur.

 

 

İlaç Sertifikası broşür için tıklayınız

 

Broşür

 

Endüstri istatistikleri şunu gösteriyor:

  • Aşıların %25’i yanlış nakliye nedeniyle bozulmuş şekilde hedefine ulaşmaktadır.
  • İlaç firmalarının kullanılmaz hale gelen ürünlerinin yaklaşık %30 ‘u lojistik konulardan kaynaklanmaktadır.
  • Sıcaklığa duyarlı sağlık bakım ürünlerinin neredeyse %20’si soğuk zincirin kırılması nedeniyle nakliye sırasında zarar görür.
  • Taşınan malalrın yaklaşık %0,5’i sıcaklık kurallarına uyulmaması nedeniyle nakliye sırasında hasar görür.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Parenteral İlaç Derneği (PDA)ve diğer endüstri tahminleri